Hjärtstartare i tvättstugorna

Nu har vi två stycken hjärtstartare i föreningen. De är placerade precis innanför ytterdörren på respektive tvättstuga. Ytterdörrarna till tvättstugorna är uppmärkta med skylten för hjärtstartare.

Det är nyckeln som är märkt med ett ”S” som går till tvättstugorna, d.v.s. samma nyckel som även går till bommarna. Om du inte har den till vardags nära på en nyckelknippa eller dylikt, är det ett tips att nu hänga den synligt nära din egen ytterdörr.

Till hjärtstartarna ingår ett support- och serviceavtal och en ansvarig kontrollerar hjärtstartarnas status kontinuerligt. Om hjärtstartaren skulle börja larma och blinka rött tyder det på att batteri eller elektroder behöver bytas. Du som uppmärksammar detta får då gärna höra av dig till någon i styrelsen omgående!

Bild: Medigo