Uppdatering av panelbyte

Just nu pågår panelbyte på hus 131-133 samt på rutschkanan på samma gård. När dessa hus är färdiga tar arbetet en paus, precis som det informerades om vid tidigare föreningsstämmor och anledningen är för att avgifterna inte ska påverkas. Arbetet planeras sedan återupptas vid hus 119 under våren 2020.