Beslut om att ansöka om bygglov

Den extra föreningsstämman som hölls den 29 januari beslutade om att föreningen ska ansöka om bygglov om fasadförändring för inglasning av balkonger och uterum på radhusen. Styrelsen återkommer med besked så fort kommunen har behandlat ansökan. Beslutet gäller som sagt enbart bygglov, eventuella inglasningar och dess kostnader står varje enskild medlem för. Nu hoppas vi få ett besked på ansökan i god tid innan sommaren, så att vid en beviljad ansökan kan den som vill bygga i sommar göra det.